Uchwała nr V/46/2019 z dnia 5.02.2019 r. w sprawie zatwierdzenia aktualizacji wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2017-2021

Niniejsza uchwała straciła moc w związku z wejściem w życie uchwały nr XVIII/180/2019 z dnia 17.12.2019 r.