Uchwała nr IV/44/2019 z dnia 22.01.2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysów oraz Rad Sołeckich