Wnioski, postulaty i zapytania z dnia 23 sierpnia 2018