Protokół nr 2 z posiedzenia Rady Sołeckiej Bujakowa z dnia 7.04.2018 r.