Wnioski, postulaty i zapytania z dnia 13 czerwca 2018