Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Mikołowa za rok 2017

Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 1616/61/18 w sprawie przyjęcia sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu miasta Mikołowa za 2017 rok

Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 1617/62/18 w sprawie przyjęcia informacji o stanie mienia Gminy Mikołowa za 2017 rok