PN 19/2018 System transportu niskoemisyjnego na terenie Gminy Mikołów – budowa centrum przesiadkowego, poprawa infrastruktury drogowej. Część I: Budowa połączenia drogowego pomiędzy ulicą Kolejową i ulicą Katowicka w Mikołowie wraz z chodnikami, parkingami – w tym dla komunikacji publicznej, odwodnieniem i oświetleniem.