Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 1551/433/17 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Mikołów