Burmistrz Mikołowa ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Mikołów w 2018 roku w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Biuro Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej Urzędu Miasta Mikołowa będzie udzielać informacji dotyczących składanych ofert i spełnienia wymogów formalnych określonych w niniejszym ogłoszeniu do dnia składania ofert oraz po rozstrzygnięciu konkursu pod numerem telefonu: 734 424 349 oraz mailowo: ngo@mikolow.eu