Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 1533/415/17 w sprawie zatwierdzenia regulaminu wynagradzania pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miasta Mikołów na podstawie umowy o pracę.