Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 1532/414/17 w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Miasta w Mikołowie w zamian za dzień świąteczny przypadający w sobotę 6 stycznia 2018 roku