Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 1528/410/17 w sprawie zmian w budżecie miasta Mikołowa na 2017 rok