Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 1523/405/17 w sprawie zmian w planie budżecie miasta Mikołowa na 2017 rok