Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 1520/402/17 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2017 rok