Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 1515/397/17 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans n stopień nauczyciela mianowanego