Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 1507/389/17 w sprawie powołania Komisji Konkursowej dla rozstrzygnięcia Konkursu na Hejnał Mikołowa