Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 1504/386/17 w sprawie zmian w budżecie miasta Mikołowa na 2017 rok