Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 1502/384/17 w sprawie zmian w budżecie miasta Mikołowa na 2017 rok