Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 1500/382/17 w sprawie stawki wyjściowej czynszu najmu lokali użytkowych