Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 1485/367/17 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2017 rok