Zarządzenie Burmistrza nr 1481/363/17 w sprawie powołania Komisji przetargowej