Zarządzenie Burmistrza nr 1475/357/17 w sprawie zmian w budżecie miasta Mikołowa na 2017 rok