Zarządzenie Burmistrza nr 1474/356/17 w sprawie konsultacji projektu Uchwały Rady Miejskiej Mikołowa dotyczącej opaty od posiadania psa na 2018 rok