Zarządzenie Burmistrza nr 1456/338/17 w sprawie powołania czonków Rady Seniorów w Mikołowie