Zarządzenie Burmistrza nr 1452/334/17 w sprawie opłat za korzystanie Krytej Pływalni "Aqua Plant"