Zarządzenie Burmistrza nr 1445/327/17 w sprawie wyznaczenia dodatkowego terminu rozpoczęcia i zakończenia zabudowy nieruchomości położonej w Mikołowie w rejonie ulic Storczyków i Skalnej