Zarządzenie Burmistrza nr 1442/324/17 w sprawie zmian w budżecie miasta Mikołowa na 2017 rok