Zarządzenie Burmistrza nr 1441/323/17 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Mikołów