Zarządzenie Burmistrza nr 1439/321/17 w sprawie stawki wyjściowej czynszu najmu lokali użytkowych