Zarządzenie Burmistrza nr 1435/317/17 w sprawie zatwierdzenia "Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej, wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro"