Zarządzenie Burmistrza nr 1429/311/17 w sprawie zmian w budżecie miasta Mikołowa na 2017 rok