Zarządzenie Burmistrza nr 1399/281/17 w sprawie przeprowadzenia loklanych konsultacji społecznych dotyczących wprowadzenia zmian w numeracji porządkowej dla budynków przy ul. Grudniowej, ul. Lipcowej, ul. Golfowej w Mikołowie