Zarządzenie Burmistrza nr 1397/279/17 w sprawie zmian w budżecie miasta Mikołowa na 2017 rok