Zarządzenie Burmistrza nr 1385/267/17 w sprawie zmian w budżecie miasta Mikołowa na 2017 rok