Zarządzenie Burmistrza nr 1382/264/17 w sprawie nabycia na rzecz Gminy Mikołów nieruchomości przeznaczonej pod drogę