Zarządzenie Burmistrza nr 1380/262/17 w sprawie zmian w budżecie miasta Mikołowa na 2017 rok