Zarządzenie Burmistrza nr 1374/256/17 w sprawie zmian w budżecie miasta Mikołowa na 2017 rok