Zarządzenie Burmistrza nr 1366/248/17 w sprawie zmian w budżecie miasta Mikołowa na 2017 rok