Zarządzenie Burmistrza nr 1362/244/17 w sprawie zmian w budżecie miasta Mikołowa na 2017 rok