Zarządzenie Burmistrza nr 1356/238/17 w sprawie wzorów wniosków o udzielenie stypendium Burmistrza Mikołowa dla uczniów i studentów