Zarządzenie Burmistrza nr 1354/236/17 w sprawie zmian w budżecie miasta Mikołowa na 2017 rok