Zarządzenie Burmistrza nr 1346/228/17 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2017 rok