Zarządzenie Burmistrza nr 1332/214/17 w sprawie zmiany załącznika Nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Mikołowa na lata 2017-2028