Zarządzenie Burmistrza nr 1317/199/17 w sprawie wprowadzenia szczegółowego trybu realizacji zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej w Mikołowie