Zarządzenie Burmistrza nr 1314/196/17 w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej