Zarządzenie Burmistrza nr 1305/187/17 w sprawie zmian w budżecie miasta Mikołowa na 2017 rok