Zarządzenie Burmistrza nr 1297/179/17 w sprawie nabycia na rzecz Gminy Mikołów nieruchomości