Zarządzenie Burmistrza nr 1289/171/17 w sprawie zmian w budżecie miasta Mikołowa na 2017 rok