Zarządzenie Burmistrza nr 1282/164/17 w sprawie sprzedaży udziału w nieruchomości położonej w Cieszynie przy ul. Gołębiej 4