Zarządzenie Burmistrza nr 1277/159/17 w sprawie zasad i wysokości dofinansowania profilaktyki zdrowotnej dzieci z Gminy Mikołów realizowanej w trakcie wyjazdów środrocznych na tzw. "zielone szkoły"